Zmiany w IR35

Zmiany w IR35

IR35 czyli przepisy z zespołem wytycznych kwalifikujących do bycia pracownikiem lub podwykonawcą. Przepisy te mają na celu zweryfikowanie, czy dana firma jest rzeczywiście firmą, czy też w ten sposób obniża “sztucznie” kwotę opodatkowania. Przepisy te weszły w życie...
@advice4youltd