STATUS FURLOUGH

Z dniem 30 czerwca 2020  aplikacja zostaje zamknięta i będą mogły z niej skorzystać wyłącznie te firmy, które korzystały z niej wcześniej (dla pracowników, którzy byli uwzględnieni w aplikacji przed 10 czerwca 2020)

 

Co to oznacza?

Oznacza to, że ostatecznym terminem, w którym pracodawca może po raz pierwszy wysłać pracownika na furlough, będzie 10 czerwca 2020, a bieżący trzytygodniowy okres pracy zostanie ukończony do 30 czerwca. Po tej dacie jest już nie możliwym aby złożyć wniosek o pomoc dla  pracownika, który nie był wcześniej wysłany na furlough.

Pracodawcy będą mieli czas do 31 lipca na zgłoszenie roszczeń w okresie do 30 czerwca.

 

Od 1 lipca 2020 program zostanie uelastyczniony, aby umożliwić pracodawcom przywrócenie wcześniej zawieszonych pracowników do pracy na poł etatu  i nadal otrzymywać dotacje na czas kiedy nie pracują.

 

Od 1 sierpnia 2020 pracodawcy będą musieli przyczyniać się do plac wcześniej zawieszonych pracowników, a wkład ten będzie stopniowo wzrastał we wrześniu i październiku.

 

Najważniejsze informacje dotyczące zmian:

  • Czerwiec, Lipiec 2020 – Rząd wypłaci 80% wynagrodzenia do maksymalnej kwoty 2 500 GBP, a także składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki emerytalne za godziny, w których pracownik nie pracuje – pracodawcy będą musieli płacić pracownikom za godziny pracy.
  • Sierpień 2020 – Rząd będzie nadal wypłacał 80% wynagrodzeń do limitu 2 500 GBP, ale pracodawcy będą płacić składki ER i składki emerytalne – dla przeciętnego roszczenia stanowi to 5% kosztów zatrudnienia brutto.
  • Wrzesień 2020- Rząd wypłaci 70% wynagrodzenia do pułapu 2.177,50 GBP za godziny, w których pracownik nie pracuje – pracodawcy zapłacą składki na ubezpieczenie społeczne, składki emerytalne i 10% wynagrodzenia, co stanowi 80% całości do limitu 2500 GBP
  • Październik 2020 Rząd wypłaci 60% wynagrodzenia do pułapu 1 875 GBP za godziny, w których pracownik nie pracuje. Pracodawcy zapłacą składki na ubezpieczenie społeczne, składki emerytalne i 20% wynagrodzenia, aby pokryć 80% całości do limitu 2500 GBP
  • Górna granica będzie proporcjonalna do liczby przepracowanych godzin.

 

 

Jest to ostatni moment, żeby wysłać pracownika na furlough jeśli Twoja firma ucierpiała z powodu COVID-19.

@advice4youltd