return tax 2023Wielkimi krokami zbliża się termin na rozliczenie Self Assessment online. Pamiętaj, że termin upływa 31/01/2023 za rok podatkowy rozpoczęty 06/04/2021, a zakończony 05/04/2022.

Kto zatem musi rozliczyć Self Assessment?

– Osoby, które mają zarejestrowane, aktywne Self Employed.

– Osoby, które mają zarejestrowane, aktywne Partnership (w tym przypadku partnerzy rozliczają się jako Self Assessment, natomiast firma w całości jest rozliczana jako Partnership).

– Dyrektorzy firm Ltd, pracujący w swojej firmie, pobierający dywidendy. Również dyrektorzy, którzy nie pobierają dywidend, ale mają aktywny Self Assessment.

– Osoby posiadające dochód z wynajmu nieruchomości.

– Osoby posiadające dochód z zagranicy.

– Osoby, które sprzedały aktywa (np. dom)

– Jeżeli masz dochód przekraczający £50K rocznie (Ty lub partner) i pobieraliście Child Benefit

– W danym roku podatkowym byłeś powiernikiem Trust.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia?

– Faktury dochodowe

– Faktury/ rachunki kosztowe

– Wyciągi bankowe

– Jeżeli jesteś pracodawcą i zatrudniasz osoby (PAYE) to również jest Twój koszt

– Wszelkie faktury kosztowe od podwykonawców

– Potwierdzenie wypłaconych dywidend

– Potwierdzenie wypłacenia kwoty dla powierników Trust (przykład: kwoty z critical illness cover insurance)

 

Musisz posiadać wszystkie dokumenty potwierdzające Twój dochód oraz koszty. Pamiętaj, że powinieneś je przechowywać przez 5 lat. W razie kontroli musisz posiadać je wszystkie, w przeciwnym razie urząd może nałożyć na Ciebie karę za ich brak.

 

Zapraszamy do składania zeznań podatkowych z naszą pomocą. Zrób to już teraz i śpij spokojnie!

 

 

 

@advice4youltd