Samozatrudnieni - Income Support Scheme - zmiany

Już w sierpniu 2020 ponownie rusza system pomocy dla osob samozatrudnionych w UK.

  • Do 13 lipca osoby fizyczne mogą nadal ubiegać się o pierwszą dotację, w ramach której mogą otrzymać podlegającą opodatkowaniu pomoc finansową w wysokości 80% ich średnich miesieczych zysków handlowych. Kwota wypłacana jest w jednej racie. Osoby kwalifikujące się z reguły otrzymują grant w ciągu 6 dni roboczych.

 

  • W sierpniu 2020 zostaną otwarte wnioski o drugą dotację. Osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dotację podlegającą opodatkowaniu o wartości 70% ich średnich miesięcznych zysków handlowych, wypłacaną w jednej racie, obejmującej zyski (tym razem do kwoty ogółem 6 570 GBP)

 

  • Kryteria są takie same dla obu dotacji, a osoby fizyczne będą musiały potwierdzić, że koronawirus negatywnie wpłynął na ich działalność. Osoba fizyczna nie musi ubiegać się o pierwszą dotację, aby otrzymać drugą dotację:

 

na przykład COVID-19 mógł mieć na nią negatywny wpływ tylko w późniejszej fazie.

 

Kolejne informacje dotyczące drugiej dotacji zostaną opublikowane w piątek 12 czerwca 2020 na stronie HMRC

@advice4youltd