podatki 2019_2020

Rok podatkowy 2020/2021

 

– kwota wolna od podatku na rok 2020/2021 wynosi 12.500 GBP, próg podatkowy, po którego przekroczeniu zapłacimy 40% podatku to £50000,

 

podatek korporacyjny dla firm zostaje obniżony o 2 punkty. Nowa stawka CT będzie wynosić więc od kwietnia 2020 roku 17% (w roku poprzednim wynosiła 19%),

 

Stawka Living / Minimum Wage od kwietnia 2020 roku wzrośnie o 6,2 proc.
Stawka godzinowa będzie wynosić £8.72 dla osób, które ukończyły 25 lat. Osoby w wieku pomiędzy 21-24 otrzymają £8.20; osoby w wieku 18-20 lat otrzymają £6.45

 

pierwszy próg podatkowy (Basic Rate Limit 20%) pozostanie bez zmian i będzie wynosić 37.500 GBP,

 

Statutory Maternity/ Paternity Pay wzrośnie z  £148.68 do £151.20  (lub 90% średnich zarobków tygodniowych pracownika – w zależności od tego, która wartość jest niższa),

 

– Statutory Sick Pay (SSP) wzrośnie z  £94.25 do  £95.85 tygodniowo,

 

– obowiązek złożenia wniosków w ramach systemu osiedleńczego (EU Settlement Scheme) – ostateczny termin składania wniosków to dzień 30 czerwca 2021 roku),

 

– zmiany IR35, od kwietnia 2020 roku odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów IR35 przejmują duże i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają podwykonawców.

 

 

@advice4youltd