Krótko na temat likwidacji Spółki Limited

 

Proces upadłości (inaczej bankructwa) wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika (w tym przypadku firmy Ltd) na jej dobrowolny wniosek ( Members’ Voluntary Liquidation – MVL) lub na wniosek wierzyciela (Creditors’ Voluntary Liquidation – CVL).

Dyrektor firmy po stwierdzeniu, że firma jest niewypłacalna ma obowiązek działać w najlepszym interesie Spółki, jej Akcjonariuszy oraz Wierzycieli. Jeżeli wszystko wskazuje na to, że firma wejdzie w proces upadłości – handel spółki powinien zostać zawieszony ze skutkiem natychmiastowym.

 

Czy wiesz, że…

  • Długami firmy zajmuję się Insolwency Practitioner. Wszyscy wierzyciele (łącznie z HMRC) nie mogą żądać zapłaty starych zadłużeń ( podlegają one pod likwidacje)
  • Długi Spółki NIE stają się automatycznie długami Dyrektora
  • Dyrektorzy nie muszą z automatu ogłaszać upadłości personalnej
  • Zakaz pełnienia funkcji Dyrektora NIE następuje z automatu. Zdarza się, że dyrektor może nadal pełnić rolę dyrektora firmy w UK lub założyć nową firmę w tym samym sektorze. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku
  • Dyrektor oraz pracownicy, którzy byli zatrudnieni w firmie mają prawo do wystąpienia o spłatę zaległych pensji, urlopów oraz należności z tytułu redukcji etatu.
  • Dyrektor może złożyć ofertę wykupu aktywów firmy

 

Czy po ogłoszeniu upadłości mogę użyć tej samej nazwy firmy dla otwarcia kolejnej?

Section 216 of The Insolvency Act 1986 ogranicza do wykorzystania tej samej lub podobnej nazwy (jeżeli nazwa ta była wykorzystana przez firmę, która weszła w stan likwidacji). Jednak nie jest to niemożliwe.

 

Jeżeli Twoja firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej – staje się niewypłacalna – nie zwlekaj! Advice4You Ltd skontaktuje Cię z naszymi licencjonowanymi partnerami biznesowymi. Odpowiedzą na wszelkie nurtujące Cię pytania oraz poprowadzą wraz z Tobą cały proces upadłości (jeżeli będzie on konieczny).

@advice4youltd