zmiany w roku podatkowym uk 2023-2024Jakie zmiany czekają Nas w Roku podatkowym 2023/2024?

 

 

 • Kwota wolna od podatku dla osób fizycznych na rok 2023/2024 nie zmieni się i nadal będzie wynosić £12 570 (pozostanie ona na tym samym poziomie do 2026 roku).
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych:

pierwszy próg podatkowy (Basic Rate Limit 20%) nadal liczony będzie do kwoty £37 700, a co za tym idzie 40% naliczane będzie po przekroczeniu £37 701.

 • Stawka minimalna Living/ Minimum Wage od kwietnia 2023 wzrośnie.

Stawka godzinowa będzie wynosić £10.42 dla osób, które ukończyły 23 lata. Osoby w wieku pomiędzy 21-22 rokiem życia otrzymają £10.18; osoby w wieku 18-20 lat otrzymają £7.49.

 • Statutory Maternity/ Paternity Pay wzrośnie i będzie wynosić £172.48 (lub 90% średnich zarobków tygodniowych pracownika – w zależności od tego, która wartość jest niższa).
 • Statutory Sick Pay (SSP) wzrośnie z £96.35 do £109.40 tygodniowo.
 • Dużej zmianie ulega podatek korporacyjnyCorporation Tax dla firm Limited. Od 01 kwietnia 2023 r nie będzie już jednej stawki podatku korporacyjnego. Głowna stawka będzie wynosić 25% (dla firm o zysku powyżej £250 000)

– Small profits rate (Firmy o zysku do £50 000) – 19%

– Main rate (Firmy o zysku powyżej £250 000) – 25%

– Firmy o przedziale zysku od £50 000 do £250 000 zapłacą podatek w przedziale 19%-25%

– Marginal Relief lower limit £50 000.00

– Marginal Relief upper limit £250 000.00

Marginal Relief – zapewnia stopniowe podwyższanie stawki podatku korporacyjnego między stawką małych zysków, a stawką główną. Pozwala to obniżyć stawkę z 25% stawki głównej (Więcej informacji na temat znajdziemy na stronie gov.uk)

– Standard fraction 3/200

– Special rate for unit trusts and open-ended, investment companies 20%

 • Przedłużony został termin zapłaty składek (dobrowolna dopłata/zaplata) NIC (National Insurance Contribution) do dnia 31 lipca 2023r.
 • Employment Allowance dla pracodawców nie zmienia się i pozostaje na takim samym poziomie w kwocie £5000.
 • Dywidenda: Kwota wolna podatku od dywidend zmniejszy się z £2000 na £1000 w roku 2023/2024.Niestety to nie koniec zmian – w roku 2024/2025 zmniejszy się o kolejne £500.  Podstawowe oprocentowanie w roku 2023/2024 to 8.75% (dotyczy dochodu personalnego do kwoty £50 270 – w skład tej kwoty wchodzi również kwota wolna od podatku), wyższa stopa procentowa wyniesie 33.75% (w przedziale dochodowym £50 271 – £125 140), górna stopa procentowa to 39.35% (dochód powyżej £125 140). Nowy system będzie stosowany od dywidend zadeklarowanych po 06.04.2023r.
 • W przypadku zasiłku małżeńskiego tzw. Marriage Allowance również nastąpi zmiana. W roku 2023/24 kwota ulgi będzie wynosić £1260. Oznacza to, że kwota wolna od podatku dla osoby na którą zostanie ona przeniesiona zwiększy się z £12570 na £13830.
 • od nowego roku podatkowego zmieni się również wysokość kwoty wolnej w podatku Capital Gain Tax. W roku 2022/2023 kwota ta wynosiła £12 300 i zmniejszy się w 2023/2024 roku niemal o ponad połowę, bo do kwoty £6 000. Niestety to nie koniec zmian, ponieważ kwota ta ulegnie pomniejszeniu o kolejne £3 000 w 2024/2025 roku.

 

 

@advice4youltd